M/S STUREHOLM  IMO 5342570

Reg: 9781 Byggd: 1957 Varv: AG WESER, BRD  DW: 9.703  BR: 8.720   Mått: 149,4 x 19,2 x 11,7  Knop:17

Byggd för ÅNGFARTYGS AB TIRFING som elevfartyg för Broströms befälsutbildning med namnet M/S STUREHOLM.
Såld 1959 till SVENSKA AMERIKALINIEN, S.N.
Såld 1970 till SVENSKA OSTASIATISKA KOMPANIET (BROSTRÖMS), Göteborg. M/S TRAVANCORE.
Såld 1975 till BRUUSGAARD KIÖSTERUDS SKIPS AS & ARNE TEIGEN RED AS, Norge. M/S HERMES.
Såld 1976 till PACIFIC INTERNATIONAL LINES, Singapore. M/S KOTA SETIA
Upphuggen 1979 i Kaohsiung.