1961-02-10 Kölsträckt vid varvet.

1961-05-18 Sjösatt för Ångfartygs AB Tirfing, Göteborg. Döpt till m/s LAKE EYRE.

1961-09-12 Levererad till rederiet. Satt i trafik för AB Atlanttrafik som bedrev kylfraktverksamhet inom Broströmkoncernen. Vid leveransen ett av världens största kylfartyg.

1966 Överförd till AB Svenska Orient Linien.

1966 Överförd till AB Oceankompaniet, Göteborg

1972 Överförd till ett partrederi med dir. Thomas Belfrage som huvudredare. 1973-02 tog Claes Uggla över som huvudredare

1975-10 Såld för 3,15 miljoner dollar till Fontana Shipping Inc., Piraeus, Grekland. Omdöpt till SAMOS SUN.

1983-07-04 Den 4 juli låg fartyget i Trinidad (Port of Spain?). Brand utbröt ombord. Besättningen övergav fartyget då man inte lyckades få branden under kontroll. Den 5 juli bogserades det havererade fartyget ut ur hamnen och sattes på grund med utbränt midskepp. Den 11 juli hade fartyget vattenfyllts och kantrade. Senare togs fartyget flott och förtöjdes i hamnen som lager och magasin. Det finns rapporter från januari 2005 om att resterna av fartyget fortfarande ligger i Trinidad.