Registreringsnummer: 10454 Ett unikt id-nummer för varje registrerat svenskt fartyg. Användes 1891-1976.

Signal: SKHG

Typ av fartyg: Tankmotorfartyg

Byggd: 1964 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB i Göteborg, Sverige som nybygge nummer 522.

Material: Stål

Dimensioner

Längd: 235,00 meter

Bredd: 32,21 meter

Djupgående: 16,31 meter

Bruttodräktighet: 35 314 registerton Ett jämförelsetal baserat på fartygets totala inneslutna volym.
För äldre fartyg är bruttodräktigheten angiven i registerton.
1 registerton = 100 engelska kubikfot = 2,83 m3.

Nettodräktighet: 18 288 registerton Ett jämförelsetal för fartygets lastkapacitet baserat bl.a. på lastutrymmenas volym och tillåtet antal passagerare.
För äldre fartyg är nettodräktigheten angiven som lastutrymmenas volym i registerton.
1 registerton = 100 engelska kubikfot = 2,83 m3.

Lastkapacitet

Dödvikt: 57 700 ton Fartygets lastförmåga inklusive vikten av bunkers, proviant, vatten, besättning etc. (1970 ny aregler 60 700 ton)

Maskineri

Huvudmaskineri: 2-takts enkelverkande 9-cyl. B&W-diesel tillverkad vid varvet.

Maskinstyrka: 18 900 ehk.13 900,926 kW

Fart: 16,5 knop.

Historik

Namn och ägare

1964-01-22 – 1970-11
Namn: DAN BROSTRÖM
Hemort: Göteborg, Sverige
Ägare: Ångfartygs AB Tirfing (Broströms)
1970-11 – 1976-06
Namn: ELLEN
Hemort: Oslo, Norge
Ägare: Johs. Hansen rederi A/S
1976-06 – 1978-05-20
Namn: SOLANA
Hemort: Monrovia, Liberia
Ägare: Commercial Oil Carriers Ltd.

Tidslinje